• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی

دوره معرفتی اول

کد دورهوضعیتپیش نیازنام درسنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1-1سطح1
آموزش معرفتی ویژه طلاب/حضوری
1399/06/12پنجشنبه تا 01,000,000
2-1سطح1
آموزش معرفتی/ حضوری/قم
1399/05/25یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0001,000,000