• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی
بوشهر - دوره معرفتی استاد حسین امیری

بوشهر - دوره معرفتی استاد حسین امیری

دوره آموزشی معرفتی تدبر - توسط استاد حسین امیری - شهریور 97

اطلاعات بیشتر
تهران - دوره آموزش تدبر سوره نحل استاد علی صبوحی

تهران - دوره آموزش تدبر سوره نحل استاد علی صبوحی

تهران - دوره آموزش تدبر سوره نحل - توسط استاد علی صبوحی - بهمن 97

اطلاعات بیشتر
قم - دوره تدبر سوره عنکبوت استاد حسین صبوحی

قم - دوره تدبر سوره عنکبوت استاد حسین صبوحی

دوره تدبر سوره عنکبوت - توسط استاد حسین صبوحی - اردیبهشت 98

اطلاعات بیشتر
گناوه - دوره معرفتی استاد مرتضوی نیا

گناوه - دوره معرفتی استاد مرتضوی نیا

دوره معرفتی سطح یک تدبر - توسط استاد مرتضوی نیا - شهرستان گناوه - اردیبهشت 98

اطلاعات بیشتر
خراسان جنوبی (بُشرویه) - دوره معرفتی استاد محمدپور

خراسان جنوبی (بُشرویه) - دوره معرفتی استاد محمدپور

دوره معرفتی سطح یک تدبر - توسط استاد محمدپور - خراسان جنوبی (بُشرویه) - اردیبهشت

اطلاعات بیشتر
رفسنجان - دوره معرفتی استاد شکوهی

رفسنجان - دوره معرفتی استاد شکوهی

دوره آموزشی معرفتی تدبر - توسط استاد شکوهی - رفسنجان - شهریور 97

اطلاعات بیشتر
قم - دوره تدبر ویژه کودک و نوجوان استاد حسین امیری

قم - دوره تدبر ویژه کودک و نوجوان استاد حسین امیری

دوره تدبر ویژه کودک و نوجوان - توسط استاد حسین امیری - آذر 97

اطلاعات بیشتر
قم - دوره تدبر زیارت عاشورا استاد محمد علیان نظری

قم - دوره تدبر زیارت عاشورا استاد محمد علیان نظری

دوره تدبر زیارت عاشورا - توسط استاد محمد علیان نظری - قم - آذر ماه 97

اطلاعات بیشتر
تهران - دوره معرفتی تدبر سطح یک استاد علی صبوحی

تهران - دوره معرفتی تدبر سطح یک استاد علی صبوحی

تهران - دوره معرفتی تدبر سطح یک - توسط استاد علی صبوحی - تیرماه 98

اطلاعات بیشتر
قم - دوره درسهایی از نهج البلاغه استاد اسدزاده

قم - دوره درسهایی از نهج البلاغه استاد اسدزاده

دوره درسهایی از نهج البلاغه - توسط استاد اسدزاده - قم - خرداد 98

اطلاعات بیشتر
همدان(رزن) - جلسات تدبر در قرآن استاد پورفلاح

همدان(رزن) - جلسات تدبر در قرآن استاد پورفلاح

جلسات تدبر در قرآن - توسط استاد پورفلاح - همدان (رزن) - خرداد 98

اطلاعات بیشتر
خراسان جنوبی (بُشرویه) - دوره معرفتی خانم عارفی نژاد

خراسان جنوبی (بُشرویه) - دوره معرفتی خانم عارفی نژاد

دوره معرفتی سطح یک تدبر - توسط استاد عارفی نژاد - خراسان جنوبی (بُشرویه) - اردیبهشت

اطلاعات بیشتر
تهران - دوره تدبر سوره نور استاد علی صبوحی

تهران - دوره تدبر سوره نور استاد علی صبوحی

دوره آموزشی تدبر سوره نور - توسط استاد علی صبوحی - تهران - بهمن 97

اطلاعات بیشتر
قم - دوره تدبر زیارت جامعه کبیره استاد علیان نظری

قم - دوره تدبر زیارت جامعه کبیره استاد علیان نظری

دوره تدبر زیارت جامعه کبیره - توسط استاد محمد علیان نظری - قم - دی ماه 97

اطلاعات بیشتر
قم - دوره مهارتی استاد عباس صبوحی

قم - دوره مهارتی استاد عباس صبوحی

دوره مهارتی تدبر - توسط استاد عباس صبوحی - مهر 97

اطلاعات بیشتر
بوشهر - دوره تربیت مربی استاد عباس صبوحی

بوشهر - دوره تربیت مربی استاد عباس صبوحی

دوره تخصصی تربیت مربی - توسط استاد عباس صبوحی - شهریور 97

اطلاعات بیشتر