• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی

آلبوم : دوره رایگان تدبر سطح یک - استاد اکبری - همدان - تیر 99