• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی

آلبوم : * دوره معرفتی تدبر درقرآن - توسط استاد علی صبوحی - تهران - حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران - تیرماه 98